Skip to main content

Din testarena

Bygget er din arena for å teste magiske løsninger. Det kan være sensorer, apper, møbleringskonsepter, mobilitetsteknologi, belysning, betalingsløsninger eller iskremmaskiner.

Bygget rigges med fleksibel infrastruktur og et community av personer som er interessert i å prøve det som er nytt og spennende. Testarenaen begrenser seg heller ikke bare til bygget. Vi er i partnerskap med testområder i inn og utland som også kan ta imot de riktige prosjektene. Det kan være byområder i Stavanger eller Sandnes, på Site 4016 eller YAGO.

Ta kontakt så tar vi en samtale om prosjektet ditt, hvor det kan piloteres, hvor det finnes finansiering, hvilke testmetoder som egner seg og hvilke hypoteser som må testes for å penetrere markedet.

Kontakt oss