Skip to main content

IPR & juridisk støtte

Din bedrift vil møte en rekke juridiske problemstillinger. Det kan dreie seg om rettigheter til varemerker, patenter og logoer, eller om problemstillinger knyttet til kapitalinnhenting og/eller børsnotering.

Uansett problemstilling er det greit å ha kontroll på det juridiske. Derfor har vi inngått samarbeidsavtaler med ledende advokater i regionen, som tilbyr kostnadsfrie oppstartsmøter til alle medlemmer av Innoasis. Dersom det er behov for ytterliggere bistand vil de samme advokatene kunne tilby rabatterte priser.

Kontakt oss