Skip to main content

Kapital for å vokse

I innoasis legger vi til rette for at du skal kunne skalere din bedrift. Gjennom flere samarbeidspartnere har du, som medlem i Innoasis, tilgang til et stort investornettverk og en helhetlig kompetanse knyttet til kapitalinnhentinger, børsnoteringer, forretningsutvikling og mer.

Kontakt oss