Skip to main content

Om bygget

 

Sverdrups gate 27 ble i 1978 bygget til Oljedirektoratet. Bygget ble bygget som en kvadratisk struktur med et utvendig atrium i sentrum og en rasjonell planløsning, som var i tråd med det modernistiske tankesettet på slutten av 70-tallet.

Bygget ble bygget av søyler og dragere i betong, og hadde to karakteristiske spisse tak, som refererte til fabrikkene i området.

I 2021 startet Smedvig rehabiliteringsprosjektet av Sverdrups gate 27 med et stort fokus på gjenbruk av eksisterende materialer og bevarelse av eksisterende byggstruktur.

Gjennom et verdensledende VDC- og bærekraftsmiljø i Smedvigs datterselskap Veni ble bygget grundig skannet og modellert, som muliggjorde gjenbruk av fasadeplater, søyler, dragere og annen betongstruktur.

Utnyttelsen av bygget har også blitt optimalisert ved å ta i bruk det innvendige atriumet. Her ble det høsten 2021 heiset på plass en konstruksjon av massivtre, som knyttet sammen byggets eksisterende betongkonstruksjon.

I tillegg til konstruksjonsmaterialene er også byggets interiør og møblement valgt med hensyn på gjenbruk og bærekraft. Marmorfliser og annet interiør fra Smedvigs gamle hovedkontor er noen eksempler på elementer som nå får et nytt liv i Innoasis.

Sverdrupgs gate 27 var i sin tid svært delaktig med å dra Norge og regionen inn i oljealderen. Nå håper Smedvig at bygget igjen skal fylles med aktivitet som kan dra regionen inn i en ny epoke, men da med fokus på smart teknologi og bærekraft.